Rajoitukset ja säännöt

  • Solmuväliltään 26-49 mm verkkojen käyttö on kielletty kaikilla Vanajanselän kalatalousalueen vesialueilla poislukien Terisjärvi.

  • Seisovien pyydysten käyttö kielletty Vanajaveden Rauttunselällä, Kärjenniemenselällä, Makkaraselällä, Vanajanselällä, Kuhanselällä ja Lusinselällä 15.5.-15.6. Kielto ei koske kaarukorkeudeltaan alle 80 cm rysiä eikä katiskoita tai kuhanmädin hankintaan käytettäviä pyydyksiä, joihin on saatu vesialueen omistajan lupa.
    Rajoituspäätös Vanajanselän kalatalousalue

  • Vanajanselän Kuhanselällä on ELY-keskuksen päätöksellä perustettu kuhan kuturauhoitusalue vuosille 2018-2021 (Kuvat alla). Rauhoitusalueella kalastus on kielletty 15.5.-15.6. Alue merkitään järvelle rauhoituksen ajaksi.
    Kuhanselän rauhoituspäätös

          Pyydysten merkintä: Ohje

Koko Suomen vesialueet, joissa kalastusta on rajoitettu (ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella) näet Maa- ja metsätalousministeriön kalastusrajoitussivuilta:

      IMG-20180525-WA0005Rauhoitusalue          

      Rauhoitusalueen merkkilippu Kuhanselällä