Rajoitukset ja säännöt

  • Solmuväliltään 26-49 mm verkkojen käyttö on kielletty kaikilla Vanajanselän kalatalousalueen vesialueilla poislukien Terisjärvi.

  • Seisovien pyydysten käyttö kielletty Vanajaveden Rauttunselällä, Kärjenniemenselällä, Makkaraselällä, Vanajanselällä, Kuhanselällä ja Lusinselällä 15.5.-15.6. Kielto ei koske kaarukorkeudeltaan alle 80 cm rysiä eikä katiskoita tai kuhanmädin hankintaan käytettäviä pyydyksiä, joihin on saatu vesialueen omistajan lupa.
  • Kuhanselälle ja Lusinselälle on ELY-keskuksen päätöksellä perustettu kuhan kuturauhoitusalue vuosille 2022-2027. Rauhoitusalueella kalastus on kielletty 15.5.-15.6. Alue merkitään järvelle rauhoituksen ajaksi.
  • PÄÄTÖS Kuhanselkä Lusinselkä Hattula Valkeakoski (13 6 2022)

          Pyydysten merkintä: Ohje

Koko Suomen vesialueet, joissa kalastusta on rajoitettu (ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella) näet Maa- ja metsätalousministeriön kalastusrajoitussivuilta: