Huittulan-Kärsän yhteisvesialueiden osakaskunta

Esimies: Johannes Räikkönen

Huittulan Kärsälän vesiosakaskunnan vesialue